Za uplatu Vaših članarina, molimo da koristite niže navedene bar kodove.
Počevši sa siječnjem 2023. godine te prelaskom na EUR kao službenu valutu, iznosi članarina definirani su u iznosu od 30,00 EUR za školu rukometa te 40,00 EUR za natjecateljske dobne skupine.
Nakon skeniranja bar koda, molimo da u polje opisa, a nakon riječi “članarina”, upišete ime i prezime djeteta za koje plaćate članarinu.
Klikom na gumb niže prikazuje se bar kod prema dobnoj skupini
Hvala!
U slučaju da Vaše uplate i dalje želite izvršavati ručnim putem, odnosno unosom podataka, podaci za uplatu su: IBAN: HR0323600001101667243
Model: 99
Poziv na broj: možete ostaviti prazno
Opis plaćanja: članarina Ime i prezime djeteta
Iznose u tom slučaju upisujete ručno, kako je navedeno na vrhu stranice.

Ukoliko ste u mogućnosti, rad Rukometnog kluba Pavleki možete podržati i Vašom donacijom klubu.

Vađe donacije uvelike će pomoći u funkcioniranju kluba u vidu nabavke opreme i dresova, financirannja kotizacija za turnire na kojima djeca nastupaju i slično.

Unaprijed hvala na svakoj Vašoj donaciji!